چگونه از رمضان بشردوست حمايت کنيم؟

---------------------------------------------------------------------------

هموطن عزیز!

امید است که سلام بنده را از این راه دور اما با قلب نزدیک پذیرفته، به تمام فامیل

 وهموطنان برسانید. به خواست خداوند وبا حمایت مردم ما یک چانس بزرگ داریم

 تا نه تنها در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شویم بلکه این انتخابات را تبدیل به

محکمه ابتدائیه برای خائینن ،منافقین ،چپاولگران وغیره بسازیم. حمایت شما وتمام

هموطنان برای پیروزی شرط اساسی می باشد هر طور که شما میخواهید و شایسته

میدانید کمپاین را ساز ماندهی کنید بر اساس 3 نقطه:

 1- حمایت معنوی: تهیه طرحها و پشنهادات هموطنان در بخش های مختلف که درپروگرام ریاست

 جمهوری گرفته شود.

 2- جمع آوری رأی یا  آراء:تا هموطنان ما بازهم فریب تا جران اسلام، قوم، ایدولوژی، منطقه، 

 لسان، را نخورند.      

 3- جمع آوری کمک ها: چون من خوشبختانه حلقه غلامی هیچ کشور را به گردنندارم مساعدت  

مالی هموطنان ما سرنوشت ساز است. بنابراین از شما هموطنانعزیز خود خواهشمندم که هر فرد

مقدار پول 100 – 100 دالر کمک کنید،

   چون این کمک برای کمپاین اینده شما بسیار مهم میباشد. مقدار پول جمع شده در حساب تان افزوده

و سپس به حساب بانکی من ارسال بدارید.

 و یا شما میتوانید حساب  بانکی من را شخصاَ به هموطنان عزیز بدهید تا مستقیماَ به من ارسال بدارند


شماره حساب داکتر رمضان بشردوست

Beneficiary: Ramazan Bashar Dost

Account number: 0505701000461618 AFN

SWIFT CODE: AFIBAFKA

Account with: Afghanistan international Bank (AIB ) Intermediate

Bank: Commerz Bank

SWIFT CODE: COBADEFFXXX Account no: 400870105400 USD

شهروندانی که کمک مالی به حساب آقای بشردوست ارسال می کنند، بهتر است يک ايميل نيز به ايشان

 و يا کميته ی دفاع از ايشان ارسال کنند:

ايميل داکتر بشردوست : bashardost@bashardost.org

ايميل کميته ی حمايت از داکتر رمضان بشردوست: info@ramazanbashardost.com

کمک برای برگزاری کمپاين:

شهروندان افغانستان در گوشه گوشه ی افغانستان و جهان می توانند برای کمک به داکتر رمضان بشردوست

 برای برگزاری کمپاين کمک کنند. در کنار راهنمايی، نظرات و پيشنهادات برای برگزاری هر چه بهتر

 کمپاين، افراد می توانند در شناسایی داکتر بشردوست به سایر افراد اقدام نمايند.

دست در دست يکديگر و با حمايت از داکتر بشردوست، انتخابات ریاست جمهوری را تبديل به محکمه

ابتدایی دزدان، خاينان و جنایتکاران کنیم

سایت کميته ی حمايت از داکتر رمضان بشردوست

سایت شخصی داکتر رمضان بشردوست

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Picture
Picture
Picture
Picture

قوانین انتخابات

election_law.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 برگشت به بالا Back to top 

برگشت به صفحه نخست my blog