فرییب سیاسی تحت پوشش انتخابات

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مضمون ارسالی از آقای محترم نصرالدین پیکاریکی در معنی انسان نگر از ما چه می پرسی
 
هنوز اندر طبیعت می خلد موزون شود روزی

 چنان موزون شود این پیش پا افتاده مضمونی

 که یزدان را دل از تأثیر او پرخون شود روزی

 


هموطنان گرامی، روشنفکران عزیز، وطن پرستان واقعی

و سالم اندیش!بیشتر از سه دهه سپری میگردد که میهن عزیز و ملت مسلمان

 و دیانت شعار ما در نتیجۀ مداخلۀ بیگانگان، همسایه های دست

 نا سایه، عدم
تعقل و تفکر برخی از به اصطلاح

( روشنفکران، مبارزین و مجتهدین)

خود فروخته  بی خاصیت،  بی ماهیت ، بی هویت ، تاریک اندیش،

استفاده جو، مقّلد، قوم وقبیله گرا، فرصت طلب، منفی باف، غیر ملی،

باوابستگی های نا سالم ، بدون داشتن اخلاق سیاسی و غیر انسانی

مربوط به تمام احزاب راست و چپ دیروزی  و امروز، هنوز هم 

در آتش سوزان  و جانکاه ، در فرآیند حریق لایتناهی، قرار دارد.


این همه  روشنفکران بیمار و مفلوج سیاسی وعقلانی دیروز و امروز
 
 
که زمانی خویشتن را در زیر قالب و شیرازۀ همبستگی و انتر

ناسیونالیسم  پرولتری  و بشری که حکم جامعه شناسی ودین باوری

هم است ، قرار داده بودند، به خاطر منافع شخصی، گروهی، قومی،

قبیلوی، سمتی، سلیقوی، زبانی، فرکسیونی، و نژادی نقش اساسی را

در شکست و زوال پروسۀ دموکراتیک و آفرینش رژیم های شر،

 فساد و رنج و عذاب که اکنون  خود نیز جز جدا ناپذیر آنند و

برخلاف مقدسات گذشتۀ خود سخن پردازی می کنند، بازی کرده اند،

و اکنون نیز میخواهند بار ثانیبا تعهدات دروغین وعوامفریبانۀ خود،

منورین و روشنفکران و روشنضمیران صادق، با احساس، و  وطن

پرست را که  دشمنان گرایش های منفی قومی، فرکسیونبازی واز

خود بیگانگی اند، فریب دهند.


اکنون که آمد آمد فرآیند انتخابات دروغین ریاست جمهوری در

افغانستان است، این به اصطلاح روشنفکران  برون مرزی و درون

مرزی  بیمارومبتلا به امراض نا همگون و لاعلاج سیاسی،اجتماعی و

وابسته به بیگان گان
در تبانی و همنوایی با دوستان دیروزی شان که

امروز دشمنان به حساب می روند و با دشمنان دیروزی شان، که

امروز دوست معرفی شده اند، میخواهند باز زیر شعار انترناسیونالیسم

امپریالستی، بار دیگرخود را به ملت مبارز،
مجاهد و شهید پرور

تحمیل کنند.


بیائید اکنون از اشتباهات و خطا ورزی های دیروز خویش که استادان

بزرگ ما بوده اند، درس سترگ تاریخی و عقلانی را بیاموزیم ودیگر


به دنبال آنهایی که  آفرینش اختلا فات قومی، زبانی، سمتی، نژادی،

عقیدتی
جز لا ینفک اخلاقیات فردی و اجتماعی آنها شده است، و

فرزندان صدیق و
سوگند خوردۀ امپریالیسم جهان خوار و فاقد اخلاق

اجتماعی، سیاسی و انسانی اند، نرفته و شخصیتی را در فرآیند

انتخابات قریب الوقوع  مورد حمایه و پشتیبانی قرار دهیم که انسان ،

مقام انسان وخدمت به  انسان در اولویت کاری ، بینش، ضمیر و

تفکر او قرار داشته باشد.
من با وصف آنکه با محترم رمضان بشر

دوست آشنایی ندارم واز نزدیک هم مو صوف را ندیده ام، تنها از

طریق وسایل اطلاعات جمع ونشرات
برون مرزی و داخل افغانستان،

اما چنین فکر میکنم که ایشان و شخصیت
های مانند وی به گمان

اغلب بتوانند کشتی سرنوشت سیاسی وانسان سالاری کشور ما را  

دراین بحر پر از دشواری ها و امواج سیاسی سالم و نا سالم ، با

پشتیبانی هزاران انسان میهن پرست  وبشردوست های دیگر، که

انسان دوستی جز باور اخلاقی شان شده باشد، بسوی آیندۀ مطمئن که

همۀ اقوام، قبایل و اقلیت ها به سرنوشت خود حاکم باشند، به حرکت

در بیاورند.


 

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

کز دیو و دَد ملولم و انسانم آرزو ست

زین هم رهان سست عناصر دلم گرفت

شیری خدا و رستم دستانم آرزو ست

گفتم که یافت می نه شود گشته ایم ما

گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزو ست 

 

خدایا تو آن کن که انجام کار   تو خوشنود باشی و ما رستگار

 

با اظهار سپاس و شکران فراوان

 
ن. پیکار- تورنتو

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با عرض احترام میخواهم بگویم که انتخاب شخصی خودم فقط آقای بشردوست میباشد و از

سایت شما تشکر که معلومات میدهد.

علی سیاسنگی - از کنبیرا/است
رالیا

------------------------------------------------------------------------

سلام آغای سخی!

من میخواهم از آقای رمضان بشردوست بپرسم که چطور میتوانند آزادانه و بدون محافظین گشت

و گذار بنمایند و یا کمپاین انتخاباتی شانرا به پیش ببرند، در حالیکه همه رهبران جهادی و

سیاسی را به گونه متهم به بی کفایتی و یا اختلاس نموده و دشمنان بیحسابی پیدا کرده اند؟
 
تواب ر.

از نیویارک

-----------------------------------------------------------------------


    
     برادر محترم تواب (ر.)،                    


 از سوال شما که علنا" بیان از تشویش محبت آمیز عالیجناب به خاطر مصئونیت محترم داکتر

 بشردوست، مینماید تشکری مینمائیم.

 
جناب ایشان به پاسخ سوال شما چنین می پردازند

  
 
            salam,                                                                                                                           

 باعرض سلام                                                                                                                   
                                                                                                                           

I believe really in God.                                                                                                     

   حقا، من به خداوند (ج) ایمان داشته و پناه می آورم                                                                                                                                                        

Best regards                                                                                                                   

       با احترامات فایقه                                                                                                              

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Back to top برگشت به بالا

  برگشت به صفحه نخست my blog