Picture
-------------------------------------

نامه به روزنامه هاداکتر رمضان بشردوست به تاریخ ۲۵ جوزا
۱۳۸۸ در یک مصاحبه

 مطبوعاتی در خیمه ملت گفت که کمر خود را بسته و آستین خود را

برزده تا مردم افغانستان را از شر کرزی خلاص کند. وی از مردم

خواست که بدون دالر ، کلدار و تومان اما با انگیزه و ایمان کمپاین

محمدی را شروع کنند ،مسجد، خانه ، دکان، سماوار ، رستورانت و

شرکت خود را دفترکمپاین ریاست جمهوری بسازند.

داکتر بشردوست گفت شعار اصلی من در این کمپاین بدلون،

تغیر،اوزگریش است وی یاد آوری  کرد که از کمکهای مردم که در

ویب سایت منتشر شده موتری فلن کوچ خریده و نام آنرا کرزی کوچ

گذاشته است.

 داکتر رمضان بشردوست مصمم است که به تمام ولایات

سفر کرده و با مردم از نزدیک ملاقات کند.

شروع کمپاین

از شرق کابل کمپاین را شروع و به تاریخ ۲۸ جوزا ۱۳۸۸ به

 مرکز وغرب کابل منتقل کردیم. درهمه جا استقبال و پذیرائی مردم بی

 سابقه است. در ده افغانان و کوته سنگی علاوه بر تشریح مختصر
 
پروگرام و اهداف، اشاره هائی به امیتا بچن های افغان داشتیم که

عکسها و پوسترهای رنگارنگ شان در و دیوار، نه تنها کابل، بلکه

 افغانستان را پر کرده است. افغانستان بالیود سیاسی دنیا شده است.

از بُعد سیاسی، پوستر ها و عکسهائی رنگارنگ شان به جائی نتیجه

 مثبت، و در جای دیگری نتیجه منفی داده است. مردم دشنام میدهند که

 "چرا بدون اجازه من در و دیوار خانه، دوکان و غرفه من را پوستر

 کاری و پوستر مالی کرده اند و پول این همه پوستر ها و عکسها را

از کجا پیداکرده اند؟"

فردا کمپاین را به طرف شرق افغانستان می بریم

---------------------------------------------------
Picture
Picture
Picture
Picture
----------------------------------------------------------------------------------

قرار بود سفرهای ولايتی داکتر بشردوست از روز 26 جوزا آغاز شود، اما بدليل برخی مصاحبه

های مطبوعاتی با رسانه هایی مانند:


- راديو آزادی که بيشترين شنونده را در دهات دارد و

- يک برنامه ی زنده ی تلويزيونی در شبکه ی آريانا،


 سفرهای او به ولايات کشور از روز جمعه آغاز  گردید