-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


خواننده گان و بننده گان محترم!

 
درین  صفحه اختصاص
ی، از شما عزیزان تمنا مینمائم تا نظرات، پیشنهادات و انتقادات و یا هم اگر نوار و
 یا ویدیوئی درین رابطه
داشته باشید برای ما بفرستید تا ازین طریق به دسترس همه خواهران و برادران
 عزیز ما در هر گوشه دنیا که هستند برسد. قابل
یادآوری میباشد که جناب محترم داکتر رمضان بشردوست؛
 خود نیز اختیار مطلق دخول، نگارش و یا لغو کامل این ویب سایت
را در دست دارند و ما از حظور عالیجناب خواهش میکنیم که اگر وقت برای شان مساعدت نماید شخصا" به  جواب سوال های ممکنه شما بپردازند.

 ضمنا" باید یادآور شد که نظریات و انتقادات جامع و مرطبت به
 موضوع شما به نشر خواهد رسید و این ویب سایت هیچگونه مسئولیتی را در قبال آن نخواهد پذیرفت.
  
  

           با احترام 

      
Sakhi Masoomy                    
             

Hamilton,  Canada             
                             

 انتخابات فرا میرسد و همین یک رای شما با ارزش ترین دارائی  و قدرت فردی شماست.
 در انتخاب خویش عادلانه عمل کن چرا که تعین سرنوشت آیندۀ کشور در دست شماست

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


We would like to ask our readers to send us their thoughts and opinions about this
 coming election and  to cast their vote using this unofficial ballot for the running
candidates online.
You can cast your vote for the candidate of your choice by
clicking the circle beside his name.


کارت انتخابات غیر رسمی صرفا" به خاطر نظریابی هموطنان عزیز طرح گردیده و هیچگونه تاثیری

در
انتخابات رسمی آقای بشردوست ویا رقیبان انتخاباتی اش نخواهد داشت.

لطفا" به کاندید مورد نظر خویش در کارت انخابتی غیر رسمی زیر رای بدهید


----------------------------------------------------------------------------------

Which Presidential Candidate will you support?
View Results
Free web poll from Free Website Polls

این کارت انتخابات غیر رسمی طور دیزان گردیده که شما بتوانید فقط به یک کاندید مورد نظر خویش رائ بدهید

This ballot will allow you to cast only one vote.

Please help us honor the integrity of the election by voting with conscience in respect to all of the candidates!Please  use this  unofficial ballot on the left to cast your vote for only one candidate of your choice.


--------------------------------------------------

(Your Opinion)
نظریات شما


  Your participation is key to keep this site interactive!


  لطفا" برای ما بنویسید که
  Please tell us:

1,  Should or should not Dr. Bashardost win this
     election?

    Please explain your answer.
 
چرا باید یا نباید داکتر بشردوست برندۀ این انتخابات شود؟ 

2, As a candidate what would you do to win this
    election?


     منحیث یک کاندیدا، شما چگونه عمل خواهید کرد که برندۀ این انتخابات شوید؟

Please use the following contact form to send your  answers or comment
s and let us know if you   would agree to have them published on our website?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برگشت به بالا


برگشت به صفحه اصلی