از لوگر به کابل

روز جمعه مورخ 12/ 4/1388مطابق      کمپاین را به کابل از ولایت لوگر آورده بودم ملاقات در خیمه ملت با افراد که از هر گوشه و کنار افغانستان به کابل می آید داشتیم.  
بعد از ظهر در اطراف مسجد پل خشتی مرکز کابل کمپاین داشتم که متأسفانه تصویر از آن  ندارم چون فقط یک کمره دارم که عکسهائی لوگر از آن گرفته میشد و دیگر کمره برای عکاسی ندارم.
در آخرین لحضات جمعه شب با ورزشکاران غرب کابل ملاقات و صحبتی داشتم. به این جوانان و اهالی منطقه هشدار دادم که به شایعات دشمنان آرامی و آبادی افغانستان گوش ندهند. چون شایعه پخش کرده بودند که بشردوست در ننگرهار به هزاره ها توهین کرده است در حالیکه من هرگز به هیچ قوم، مذهب ، حزب... توهین نه میکنم . تمام اقوام و افراد افغانستان در قلب من یکسان جا دارند و این را من در عمل ثابت کردم.
تنها هدف من گذاشتن مرحم سر زخمهائی تمام مردم افغانستان است

-------------------------------------------------------------------------
 
در کابل چه میگذرد؟


 
  June , 23 , 2009روز سه شنبه ۲ سرطان ۱۳۸۸ مطابق 

قبل از ظهر را در خیمه ملت
سپری کردیم.

آمدن مردم از هر گوشه و کنار افغانستان از هر سن و سال ، از هر جنس و قوم...


نشانۀ عشق و محبت مردم به وطن و منافع ملی می باشد که خیمه ملت سمبول آن شده

است.
بعد از ظهر در غرب کابل رفته بودیم و ملاقاتی با اهالی غرب کابل در پل خشک

داشتیم
ضمن توزیع کردن  پوسترهای کوچک سیاه و سفید، کلیپ انتخاباتی خود را فروختم.

قبلاً من کلیپ انتخاباتی را در خیمه ملت می فروختم اما در جلسات بین مردم در چهار راهی

و
سرک ها رایگان توزیع میکردیم. امروز اولین بار است که تصمیم گرفتیم که دیگر رایگان

توزیع
نکنم چون متأسفانه امکانات و وضع مالی من اجازه نمی دهد . من مطمئن نبودم که

کسی کلیپ من
را که قیمت هر یک آن ۱۰ افغانی است می خرد بخصوص مردم غریب که

بعضی شان پول نان
خشک را روز سه بار ندارند اما با تعجب فراوان متوجه شدم که عشق

شان به میهن و تشنگی
شان برای شنیدن حقیقت انگیزه قوی تر از مسائل مالی است به حدی

که تمام کلیپ ما را در یک
ساعت خریدند.

 امید است افغانهائی که در خارج کشورند و توان مالی 5 دالر و 10 دالرکمک
را دارند،

من را یاری کنند تا بتوانم حدی اقل به هموطنان بی نهایت غریب و محروم خود کلیپ
را

رایگان توزیع کنم.


در کابل ، در جلال آباد ، در لغمان ، ولایاتی که تا امروز کمپاین کردیم یک گله مردم

از من دارند: "بشردوست صاحب ما پوستر و عکس های دیگران را نه میگیریم اما پوستر

های
شما را میخواهیم چرا به همۀ ما نه میدهید؟ به خصوص پوستر های کلان؟"

   جو
اب من تا امروز:

معذرت من را قبول کنید که امکانات مالی ما اجازه نه میدهد که پوسترهای کلان چاپ

 کنیم و
پوستر های خورد به اندازه کافی نداریم


----------------------------------------------------------------
Picture
Picture
Picture