از لغمان به کنړ
                                                                                                           
 مطابق به روز جمعه 5 سرطان 1388 June, 26. 2009
 
ساعت ۶ صبح کاروان کمپاین از لغمان بطرف کنړ حرکت کرد. بعد از دیدن مندوی شهر جلال آباد و دفتر

رادیو و تلویزیون شرق، که ولایات شرق را تحت پوشش دارد، وارداسعدآباد کنړ شد.

اولین برخورد من با ولایت کنړ بیانگر مشکلات جدی امنیتی در این ولایت است:

وقتی وارد شدن به مرکز کنړ دو موتر نظامی با عساکر مسلح از کنار کاروان من عبور کردند وقتی متوجه

من شدند، موترهای شان را متوقف کردند، عکس و پوستر گرفتند و آرزوی پیروزی راکردند. بعد از صرف

طعام چاشت از دفتر رادیو تلویزیون ملی دیدن کردیم، بعد در کوچه و بازار اسعد آباد با مردم ملاقات

کردم ، پوستر و اهداف خود را توضیع کردیم. خیمه را در برښناکوټ در چند قدمی فابریکه برق نصب

کردیم. شنبه 6 صبح بعد از صرف چای و نان در سماوار، از شفاخانه اسعد آباد دیدن کردم. بعد از آن

کنفرانس مطبوعاتی با ژورنالیستان در خیمه داشتیم و سپس از ولسوالی مرور دیدن کردیم و بعد از ظهر از

ولسوالی وته پور دیدن کردم. در ولسوالی وته پور در محل که من رفتم چند ساعت قبل از آمدن من آوان

دو طفل 7 ساله و 8 ساله  را که در مدرسه دینی تدریس میشدند، مجروح کرده بود. اما من در برنامه خود

کدام تغیری وارد نکردم. روز شنبه را با صحبت اهالی که به دیدن من در خیمه آمده بودند به پایان رساندم

وبه سوالات مردم جواب گفتم روز یکشنبه از ولسوالی های نرگ ، څوکی و نورګل دیدن کردم وچاشت

وارد جلال آباد شدم. بعداز ظهر بطرف کابل حرکت کردم. قرار بود که از کنړ بطرف نورستان بروم اما

مواد کمپاین تمام شده بود و من نه خواستم بدون وسایل کمپاین بطرف نورستان بروم.

                         نتیجه گیری از سفرما به 3 ولایت شرق افغانستان :                                                                       
1- هیچگونه مشکل امنیتی برای کاروان کمپاین که نامش را کاروان کمپاین مرد علم و عمل گذاشته ام

    وجود نداشت.                                                                              
                                                                               
2- استقبال و همکاری اهالی این ولایات ایمان من را به پیروزی مستحکم تر ساخت.                
               
3- مشکلات اساسی این ولایات مثل سایر ولایات مسلماً بی امنیتی ، بی قانونی و رشوت خوری است

    اما اهالی این ولایات روئی بعضی مشکلات دیگر نیز تأکید داشتند.                            

4- نبود برق
، هیچ قابل تصور و باور نیست که باوجود آب فراوان در این مناطق برق وجود ندارد.                  
    تنها دریائی کنړ کافی است که این ولایات را برق بدهد. در کنړ فابریکه تولید برق وجود دارد با

    دو توربین، اما از سال 1383 یک توربین کاملاً خراب است و دیگرش چند فیصد فعال است.

    چهار ماه  قبل ولایت کنړ یک جنراتور بزرگ را آورده بود که تمام اهالی شهر اسعد آباد     

    را برق بدهد. هر فامیل ده هزار (10.000.00) افغانی برای خرید لین ، میتر... مصرف  

    کردند اما فقط برای 15 روز برق داشتند و فعلاً برق ندارند دلیل آنرا نبود تیل برای جنراتور  

    ذکر میکنند که در یک ساعت 200 لیتر مصرف دارد.

    مسؤلین شفاخانه لغمان شکایت فراوان از
انجو

NGO (None Governmental Organization)               

فرانسوی بنام   
    AIM  (Aide Medical International)                        
                                                                                                            داشتند که تمام مسائل صحی ولایت را تکه کرده است. از طریق اتحادیه اروپا تمویل میشود قرار دادی

را با وزارت صحت برای 22 ماه امضا کرده بودند. قرار داد شان تمام شده اما 20 فیصد تعهدات که

در قرار داد آمده، طبق گفته داکتر صاحبان و مسؤلین صحی ولایت لغمان، عملی نشده است. مثال دیگر

از کار
انجوها.

   دیگر شاهکار کار انجوئی :
 
 ساختن مهمانخانه در قلعه یا باغ السراج است. دیواری که در زمان امیر حبیب الله  ساخته شده ست

 یعنی تقریباً دو قرن پیش محکمتر از دیواری می باشد که توسط انجو و شرکت انجوئی چهار سال قبل

 ساخته شده است در همان باغ عقب دیوار. من  بار دیگر مطمئن شدم که تصمیم من مبنی بر منحل کردن

 انجوهائی دزد چه قدر به نفع ملت بوده است اما آن زمان آقای کرزی بعنوان رئیس جمهوری و آقایان

 عبدالله وزیر امورخارجه، اشرف غنی احمد زی وزیر مالیه، امین فرهنگ وزیر بازسازی ، علی احمد

 جلالی وزیرداخله، حنیف اتمر وزیر انکشاف دهات نه تنها از انجو های منحل شده دفاع کردند بلکه دست

 خود را با دیگر دولتمردان و اشخاص وابسته به انجوئیسم یکی کرده و مانع دفن شدن آنها شدند.

 مسلماً یکی از اولین تصمیم ما بعد از پیروزی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری عملی کردن تصمیم

 وزیر پلان وقت است

__________________________________________________________

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture