Monazera,Dr Bashar Dost wa bezhan,Part1),24 06 09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
مصاحبۀ رادیو آزادی با داکتر بشردوست

مهم، حقیقی و شنیدنی

---------------------------------------------------------------
Picture
نامه به روزنامه ها
Picture

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

هفته نامه مشعل امید                                                           
 
تاریخ: 16 حمل 1388                                                       

گزارشگر: سید نوید سادات                                                      
 

          مصاحبه داکتر رمضان بشردوست کاندید مستقل ریاست جمهوری افغانستان 
سوال:                                                            

شما اوضاع فعلی افغانستان را با اوضاع قبل از آقای کرزی چگونه  

مقایسه میکنید؟ 
                                                    


جواب:                                                             

اوضاع فعلی افغانستان اصلأ قابل باور نیست و قتی سال 1388 را 

با سال های قبل مقایسه کنید زمین تا آسمان فرق دارد در آن زمان   

اندکی اوضاع بهتر نشد بلکه روز به روز وخیمتر میشود قیمتی به حد

نهائی خود رسید، بیکاری از حد گذشت و رشوه، فساد و صدها      


مشکلات
دیگر.                                                                         

سوال:                                                              

به نظر شما آقای کرزی توانسته است به  وعده های خود
وفا کند یا

خیر؟
                                                                           

جواب:

متأسفانه با گذشت پنج سال آقای کرزی ندانسته است که رئیس جمهور

است او به مثل ملک رفتار میکند،اگر به سال 1388 و وعده های که

از طرف آقای کرزی و جامعه بین المللی به مردم افغانستان داده شده

بود نظر بیندازیم تفاوت چشمگیری میان و عده های که داده شده بود و

چیزی که امروز در عمل میبنیم
،وجود دارد. قبلأ آقای کرزی در

خط مشی انتخاباتی شان گفته بوده اند که استقرار امنیت در افغانستان،

نابودی فساد و نابودی کشت کوکنار در اولویت کارهایش قرار دارد که

تا امروز متأسفانه یکی از این وعده ها عملی نشده است خطر بی امنی

تمام مردم را تهدید میکند حتی در مرکز کابل وقتی کسی از خانه

بیرون میشود و در شهر گشت و گذار میکند هر لحظه احساس خطر

میکند این همه نشان دهنده ناکامی آقای کرزی در پست ریاست 

جمهوری میباشد.


سوال:

به نظر شما پارلمان افغانستان طی سه سال گذشته موفق بوده است یا  

خیر؟


جواب:

متأسفانه پارلمان و ولسی جرگه افغاستان نسبت به کرزی مقصر تر

است.
چون تمام  وزرأ  و روسای استفاده جو به تائید ولسی جرگه

انتخاب شده اند هر وزیر و یا هر رئیس که خیانت میکند و کلای

ولسی جرگه افغانستان شریک جرم آنان است.      


قانون اساسی افغانستان دو وظیفه مشخص را به ولسی جرگه میدهد

قانون گزاری و نظارت بر تطبیق قانون که متأسفانه پارلمان افغانستان

تا به حال موفق نشده است که یک قانون را نظارت کرده باشد که آیا

تطبیق شده است یا خیر، قبل از تشکیل پارلمان رشوه خوری پنجا

فیصد بود اما حالا صد فیصد است، اگر قبل از تشکیل پارلمان هفتاد

فیصد نا امنی بود امروز نودونه فیصد است؛ اگر استفاده سو قبل از

بوجود آمدن پارلمان سی فیصد بود امروز شصت فیصد است؛ در

آغاز وکلا به مردم وعده دادند که به زخم های ایشان مرحم میگذارند

اما بر عکس به زخم های شان نمک ریختند.


سوال:

در مورد خلای قدرت که بعد از ماه جوزا بوجود میآید نظر شما

چیست؟


جواب:

از نظر حقوقی هر راه حل خلاف قانون اساسی است کرزی

باشد و یا هم از قدرت دور شود خلاف قانون اساسی است .


سوال:

شما راه حل مشکلات فعلی افغانستان را در چه میدانید؟


جواب:

در یک انتخابات شفاف ، آزاد و عادلانه که اراده مردم افغانستان را

منعکس کند؛ داشتن یک رئیس جمهور وطن دوست متقی و با علم ؛

عقیده به ارزش های دینی و اسلامی و استقرار خلافت خلفای راشیدین،

داشتن یک حکومت اسلامی و سیاست اسلامی نه اسلام سیاست.


سوال:

فکر میکنید انتخابات ریاست جمهوری شفاف باشد؟

 جواب:

خوب در هر انتخابات تقلب می باشد و در افغانستان هم، به اندازه که

رای
بیشتر شود به همان اندازه شفافیت انتخابات کم میشود اما من فکر

میکنم
امریکا حالا دانسته است کسانیکه مورد اعتماد آنان بود هیچ یک

نتوانسته
است اعتبار آنان را نگاه کند از همین لحاظ امید وار هستیم تا

این انتخابات
شفاف و عادلانه باشد


-----------------------------------------------------

مصاحبه محترم بشردوست با تلویزیون پیام افغان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برگشت به بالا Back to top

برگشت به صفحه نخست my blog