از جوزجان به سرپل

روز پنجشنبه (15 اسد1388) مطابق

August , 6 , 2009

کاروان کمپاین ریاست جمهوری  ساعت 7:45 وارد سرپل شد.  بعد از صرف چای دریک

سماوار، کمپاین را در داخل بازار شروع کردم.

سرپل مانند بعضی ولایات شمالی برق وارداتی دارد که از ترکمنستان وارد میشود, اما متأسفانه از

دریای سرپل نه برای آبیاری و نه برای تولید برق هیچگونه استفاده نمیشود طبق معلومات اهالی

امکان ساختن بند برق در دره سلطان ابراهم وجود دارد که چندین سال قبل سروی هم شده بود

وزیر فعلی انرژی و آب چند ماه قبل آمده بود اما کدام گام عملی برداشته نشد.

بعلت تجاوز جنسی توسط زور داران در سرپل ، ماها این ولایت منبع داغ خبری برای رسانه ها

شده بود.

من باسازمان حقوق بشر افغانستان که مرکز آن در جوزجان است و سه ولایت شمال

(سرپل ، جوزجان و فاریاب) را تحت پوشش دارد, ملاقاتی داشتم طبق راپور این سازمان خشونت

علیه زنان و تجاوز جنسی یکی از عمده ترین مشکل نه تنها در سرپل بلکه متأسفانه در  ولایات

دیگر  نیز می باشد. آمار و احصائیه دقیق در افغانستان وجود ندارد بخصوص در بخش تجاوز

جنسی چون در اکثریت موارد قربانی تجاوز جنسی سکوت اختیار میکند و حتی به فامیل خود گفته

نه میتواند و یا نه میگوید چه رسد به دولت آنهم دولت فاسد امروز که تبدیل به یک منبع رشوت

خواری شده است

-------------------------------------------------------------------------

Picture
Picture
Picture