از کابل به لوگر
July, 1, 2009  روز چهار شنبه 10 سرطان 1388 مطابق
                                           
 
از کابل بطرف لوگر کاروان کمپاین مرد علم و عمل حرکت کرد. وقتی رسیدن به مرکز

لوگر ( پل علم) در جستجوی مکانی برای نصب کردن خیمه شدم. چند مولوی صاحبان که

در داخل شهر من را دیدند ، پشنهاد نصب خیمه را در محوطه مسجد جامع پل علم کردند که

با افتخار پذیرفتم. از دفتر رادیو صوصی زینت و ریاست رادیو و تلویزیون ملی دیدن کردم

بعداً با محصلین دارالمعلمین لوگر نشستی داشتم. بعد ازظهر به طرف ولسوالی خوشی حرکت

کردم. در راه خوشی با دو طفل روبرو شدم که مسؤلیت رمه بزرگ گوسفندان را به عهده

داشتند. بعد از باز گشت در حدود ساعت 6 بعد از ظهر بطرف بازار کلنگار رفته با اهالی آن

ملاقات کردم. کمپاین روز چهار شنبه را در مرکز لوگر با دیدن اهالی خود پل علم ختم کردم.

روز پنج شنبه قبل از ظهر متعلمین لیسه عمر فاروق (رض) ، با کارمندان ریاست ها و

بخصوص محبوسین ولایت لوگر دیدن داشتم. محبس در یک خانه کرائی می باشد، در هر

اطاق از 18 تا 20 زندانی روز را شب و شب را روز میکنند. قرار است در 10 جریب

زمین زندان نو ساخته شود: در سال 1387 با چک ها قرار کرده اند و طبق قرار داد در

آخر سال 1388 کار باید تمام شود اما هنوز شروع نشده است.

بعد از ظهر بطرف بره کی برک در حرکت شدم: نا امن ترین منطقه لوگر. من ساعت

11:30 با موتر کمپاین "کرزی کوچ" وارید بره کی برک شدم . استقبال اهالی بره کی

برک به اندازه گرم بود که هیچ قابل تصور نبود قبل از صرف طعام کمپاین را در بازار

ولسوالی شروع کردم بعد از صرف طعام و نماز در مسجد جامع به دفتر رادیو استقلال ،

رادیوی خصوصی ، رفتم. تنها سرک داخل ولسوالی بره کی برک با برق آفتابی روشن میشود

بعد از بره کی برک از ولسوالی محمد آغه دیدن کردم.

                             نتیجه گیری:


1- استقبال اهالی لوگر از کمپاین نشان میدهد که هیچ کس مانع  پیروزی افغانستان شده نه
   
     میتواند.

2- لوگر مثل سایر ولایات افغانستان ازشهر فقط  نامش را دارد تنها سرک پخته سرک کابل-

    پکتیا است که از داخل لوگر عبور میکند دیگر سرک قیر شده ندارد.

3- در داخل شهر فقط یک منزل لوکس چند طبقه ئی ، بلند منزل، وجود دارد که دفتر کمپاین

    داکتر عبدالله می باشد. دو عکس چند متره داکتر عبدالله ، یکنوع و یک رنگ، نصب است.

اما در دفتر و اطرافش کدام بیرو بار و چوش خروش نیست، به گفته اهالی وقتی نان چاشت

جمع و جوش دیده میشود.


شکایت اهالی لوگر مثل ننگرهار ، لغمان ، کنر و کابل و دیگران که از نقاط مختلف به خیمه

ملت می آید یک سان است. همه شان میگوید: انتخابات کانکور زیبائی نیست که هرکدام شان

مثل هنرمندان هندی پوستر ها و عکس های رنگارنگ و به اندازه هائی مختلف چاپ کرده اند،

در هر در و دیوار دولتی و شخصی بدون اجازه  به ده ها وصدها نصب کرده اند. اگر از پول

خود شان است اصراف است و اصراف کننده در اسلام برادر شیطان است اگر از پول

بیت المال است گناه است


----------------------------------------------------------------------------------------------
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture